Rentmeesterschap - Uw investering met een optimaal rendement

Bij de verhuur van een onroerend goed komt veel kijken. De administratieve rompslomp, de huurwetgeving, de bezoeken van mogelijke kandidaat-huurders, etc. neemt soms meer tijd in beslag dan verwacht. Daarom nemen onze erkende makelaars graag uw dossier volledig uit handen en brengen deze tot een goed einde.

Naast onze klassieke dienst 'verhuur' bieden wij tevens een nieuwe formule aan, zijnde het rentmeesterschap, het volledig privatief beheer van uw onroerend goed.

In samenspraak met u als eigenaar bespreken we of u dit beheer graag volledig of gedeeltelijk aan ons toevertrouwd.
Deze formule wordt opgesplits in drie delen:

      1. Administratief beheer

 • opstart dossier (=idem klassieke verhuur)
 • jaarlijkse opvraging onderhoudsdocuementen (bv. ketel)
 • afwikkeling waarborg bij in- en uittrede
 • plaatsbeschrijving
 • ...

      2. Financieel - juridisch beheer

 • maandelijkse controle betaling huurgelden
 • jaarlijkse indexatie
 • tussenkomst bij laattijdige betaling van huurgelden
 • opstart procedure bij wanbetaling
 • ...

      3. Technisch beheer

 • aanspreekpunt en opvolging onderhoud- en herstellingswerken
 • jaarlijkse controle van de woning
 • 24/7 bereikbaar voor spoedherstellingen
 • ...

Kortom, rentmeesterschap = zonder zorgen vastgoed bezitten

Wenst u graag meer informatie over deze formule? Aarzel dan zeker niet ons te contacteren voor een offerte op maat!

Dé hotspot voor vastgoedprimeurs:IMMOSCOOP - De hotspot voor vastgoedprimeurs
CIBweb - Vlaamse vastgoedmakelaarsBIV - Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars